loading

313 # Mt 16, 24-27 # Konieczność wyrzeczenia

jest