loading

314 # J 12, 24-26 # Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity