loading

318 # Łk 11, 27-28 # Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa