loading

319 # Lk 1, 39-56 # Bóg wywyższa pokornych

jest