loading

320 # Mk 1, 14-20 # Uczynię was rybakami ludzi