loading

322 # Łk 1, 26-38 # Bóg da Jezusowi tron Dawida