loading

325 # Łk 7, 11-17 # Pan użalił się nad nią i rzekł: «Nie płacz»