loading

327 # Mk 6, 17-29 # Ścięcie Jana Chrzciciela