loading

328 # Mt 1, 1-16. 18-23 # Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego