loading

334 # Łk 2, 33-35 # Twoją duszę przeniknie miecz