loading

337 # Łk 10, 25-37 # Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie