loading

341 # Mt 18, 15. 10 # Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego