loading

342 # Mt 11, 25-30 # Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

jest