loading

343 # Łk 1, 26-38 # Zwiastowanie narodzenia Chrystusa