loading

344 # Mt 25, 14-30 # Przypowieść o talentach

jest