loading

349 # Łk 6, 27-38 # Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny