loading

352 # Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 16a # Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa