loading

363 # Mk 16, 15-20 # Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię