loading

365 # Mt 10, 17-22 # Duch Ojca waszego będzie mówił przez was