loading

52 # Mt 2, 13-15. 19-23 # Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu