loading

60 # Łk 11, 27-28 # Błogosławione łono, które Cię nosiło