loading

89 # Mt 10, 17-22 # Jezus zapowiada prześladowania