loading

9 # Mt 5, 23-24 # Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi