loading

90 # Mt 10, 28-33 # Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

jest