loading

92 # Łk 9, 23-26 # Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

jest