loading

93 # J 12, 24-26 # Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

jest