loading

364 # 2 Tm 4, 9-17a # Łukasz towarzyszy Pawłowi

jest