loading

136 # Syr 39. 1a. 5b. 6-10 # Mądrość uczonego