loading

37 # Prz 8, 22-31 # Maryja, stolica mądrości

jest