loading

189 # Ef 3, 14-19 # Miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę