loading

313 # 2 Kor 5, 14-17 # Miłość Chrystusa przynagla nas