loading

366 # Syr 3, 30 ? 4, 10 # Miłość względem biednych