loading

198 # 1 J 3, 14-18 # Miłujmy czynem i prawdą