loading

96 # Wj 32, 7-14 # Mojżesz wstawia się za ludem