loading

309 # Prz 2, 1-9 # Nakłoń serce ku roztropności