loading

82 # 2 Kor 6, 4-10 # Niby umierający, a oto żyjemy