loading

329 # Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab # Niewiasta obleczona w słońce