loading

81 # 2 Kor 4, 7-15 # Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

jest