loading

BN3 – 10 stycznia albo we czwartek po Objawieniu Pańskim, czytania