loading

BN3 – 12 stycznia albo w sobotę po Objawieniu Pańskim, czytania