loading

BN3- 7 stycznia albo w poniedziałek po Objawieniu Pańskim, czytania

jest