loading

BN3 – 8 stycznia albo we wtorek po Objawieniu Pańskim, czytania