loading

BN3 – 9 stycznia albo w środę po Objawieniu Pańskim, czytania