loading

386 # 1 J 1, 1-4 # Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli