loading

266 # Iz 7, 10-14 # Panna pocznie i porodzi Syna