loading

39 # Iz 7, 10-14; 8, 10 # Panna pocznie i porodzi Syna