loading

116 # Kol 1, 24-29 # Posłannictwo głoszenia słowa Bożego

jest