loading

272 # Kol 3, 14-15. 17. 23-24 # Pracować z intencją uwielbienia Boga

jest