loading

320 # Rz 8, 1-4 # Prawo Ducha daje życie w Chrystusie