loading

260 # Iz 66, 10. 12-14c # Skieruję do niej narody jak strumień wezbrany

jest